FOTOZOOM

22.02.06

Moudro pro dnešek

To ještě neznamená, když někdo něco dobře zná, že všechno zná a ve všech věcech si je jist.

Husa je tak chytrá, že ve vodě mléko rozezná, a tak hloupá, že vlastní odraz na vodě chce jíst.

06.09.05

Příběh pracovitého mravenečka

Každý den ráno přicházel do jednoho podniku Mraveneček, který byl velmi výkonný a také šťastný. Trávil zde celé dny, pracoval, zpíval si u práce krásné písničky, a radoval se ze života.

Byl pracovitý a veselý, ale běda! Nikdo ho nekontroloval. A tak Sršeň - hlavní vedoucí, který celou situaci považoval za nepřípustnou, vytvořil pracovní místo kontrolora. Přijal na něj Švába, který měl v kontrolních činnostech bohaté zkušenosti.

[celý článek]

09.06.05

Moudrý příběh

Tento kraťounký, ovšem velmi podstatný příběh znám již rok, kdy jsem ho obdržela po e-mailu. Dnes se mi opět dostal do elektronické pošty, a vzhledem k tomu, že pokaždé, když si na něj vzpomenu si uvědomím jeho hlubokou moudrost, jsem se rozhodla ho uveřejnit i na svých stránkách.

Nemusíte věřit na anděly, kteří v příběhu vystupují, ani v Boha, či jinou mocnou sílu, abyste si uvědomili, kolik pravdy příběh skýtá. Je pak jen na nás, jak se k daným věcem, které k nám v životě přicházejí, postavíme.

[celý článek]

07.04.05

Moudré rčení

» Jsi vznešený, či nízký - tím už dáno je ti, kterak se budeš mezi lidmi chovat.

Cožpak se musí včela učit hledat květy a husa do vody se ponořovat? «

10.03.05

Trocha zamyšlení pro dnešní den

» Zbabělec udolává nepřítele jen řečí, hned spustí křik, sotva ho uvidí zdáli.

Na bojišti pak před ním sepne ruce a klečí. A po návratu domů svou chrabrost chválí. «

Starší články:

03.03.2005

17.02.2005

11.02.2005

09.02.2005