Příběh pracovitého mravenečka - FOTOZOOM

Příběh pracovitého mravenečka

Každý den ráno přicházel do jednoho podniku Mraveneček, který byl velmi výkonný a také šťastný. Trávil zde celé dny, pracoval, zpíval si u práce krásné písničky, a radoval se ze života.

Byl pracovitý a veselý, ale běda! Nikdo ho nekontroloval. A tak Sršeň - hlavní vedoucí, který celou situaci považoval za nepřípustnou, vytvořil pracovní místo kontrolora. Přijal na něj Švába, který měl v kontrolních činnostech bohaté zkušenosti.

První starostí Švába bylo standardizovat hodinu příchodu a odchodu na pracoviště a vypracovat o tom detailní zprávu. Z tohoto důvodu potřeboval sekretářku, která by mu pomáhala a organizovala archiv, popř. zvedala telefonáty. A tak přijal Pavoučici. Mezitím byl Mraveneček stále produktivní, šťastný a pracoval a pracoval .....

Sršeň, hlavní vedoucí, byl reportama ohromně nadšený, ale požadoval ještě srovnávací tabulky a grafy, dále ještě ukazatele řízení a také analýzy vývoje. Bylo toho mnoho a tak bylo třeba přijmout další sílu - Mouchu vybavenou počítačem, barevnou tiskárnou, telefonem. To vše na pomoc kontrolorovi. Mraveneček si postupně přestával zpívat a začal si stěžovat na množství papírování, které nikdy nemusel dělat a které ho teď  brzdí v práci.

Sršeň však rozhodnul, že je potřebné přijmout další opatření, a vytvořil pozici vedoucího oddělení, kde pracoval Mraveneček, který byl tak dlouho výkonným a šťastným Mravenečkem. Funkci vedoucího dostala Cikáda. I ta samozřejmě velmi brzy potřebovala ke své práci nový počítač, internet a také asistentku -Parazitku, která jí pomáhala i v předchozích zaměstnáních. A tak Cikáda začala vypracovávat strategické plány a rozpočty pro oddělení, kde pracoval Mraveneček. Ten si už ale vůbec nezpíval, ba ani nepípnul. Zato se stával každým dnem více nazlobeným. Výsledek pracovní činnosti Cikády se konečně dostavil. "Musíme vybudovat pracoviště, které se bude zabývat pracovní atmosférou", tvrdila neochvějně Cikáda.

Jednoho dne si hlavní vedoucí, po tom co obdržel čísla, pozorně prohlédl výsledky oddělení, kde pracoval Mraveneček, a zjistil, že nepřináší zisky. Proto ihned kontaktoval Sovu - prestižní konzultantku, aby vypracovala analýzu celé této situace. Sova byla tři měsíce v podniku a vypracovala podrobnou zprávu velkého objemu, za mnoho, velmi mnoho peněz. Závěr byl neúprosný - ve firmě je příliš mnoho jedinců!

A tak hlavní vedoucí poslechnul rady konzultantky a ihned propustil problémového Mravenečka, který kdysi býval šťastný a u práce si zpíval!

A jaké z toho plyne ponaučení?

Pokud budete v práci příliš aktivní, šťastní a výkonní, můžete dopadnout jako Mraveneček. Vždyť přeci neužiteční a neschopní žádného kontrolora nepotřebují. A to není všechno. Pokud jste výkonní a ještě k tomu šťastní, málokdo vám to bude tolerovat. Naopak, pokud si každý den vymyslíte nějaký problém nebo neštěstí, vyvoláte u ostatních soucit a větší pozornost. Zní to ošklivě, ale je to bohužel stále se opakující pravda. A pokud se i přes toto varování rozhodnete být oním Mravenečkem, vězte, že než vystřízlivíte, budete nějaký ten čas živit Sršně, Šváby, Pavouky, Mouchy, Cikády, Parazitky, Sovy a tuny papíru.

---------------------------------------------------------------

Tento příběh jsem dostala elektronickou poštou a neznám autora. V jeho obsahu je však dost pravdy na to, abych ho na svých stránkách uveřejnila.

clock 21:47 - 06.09.05 - MOUDROSTI - 191422x

Využijte možnosti článku:

  • RSS zdroj článku vč. komentářů  RSS 2.0 comments feed